Condiţii generale de vânzare

Următoarele pagini oferă informații detaliate despre societatea DANCO TRADE FACILITY SRL („DANCO TRADE FACILITY”, „Noi”, „Despre noi”) și despre clauzele care reglementează utilizarea b2b.dancotrade.ro („Website”, „Magazin Online”), precum și achiziționarea unui produs pe care îl comandați de la DANCO TRADE FACILITY SRL.

În momentul înregistrării unui Cont pe Website-ul nostru, veți primi la adresa de e-mail un document electronic care conține Clauzele și condițiile valabile în momentul înregistrării. Vă recomandăm să tipăriți și să păstrați o copie a Clauzelor și condițiilor, pe care să o puteți consulta oricând, la nevoie.

Înainte de a plasa comenzi pe Website, vă rugăm să citiți cu atenție Clauzele și condițiile prezente. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, periodic, Clauzele și condițiile pot fi actualizate fără preaviz. Modificările importante aduse Clauzelor și condițiilor vă vor fi comunicate la adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat. O versiune actualizată a Clauzelor și condițiilor va fi întotdeauna disponibilă pe Website.

Clauzele și condițiile aplicabile comenzii dumneavoastră vor fi cele disponibile pe Website la momentul la care plasați comanda, cu excepția cazului în care legea sau autoritățile statutului impun modificări, caz în care am putea fi nevoiți să aplicăm asemenea modificări și comenzilor anterior plasate de dumneavoastră.

Prin accesarea și utilizarea Website-ului și prin plasarea de comenzi pe Website, confirmați faptul că ați citit și înțeles Clauzele și condițiile, și că vă asumați integral obligațiile aferente care vă revin.

DEFINIȚII

În aceste Clauze și condiții vom utiliza anumiți termeni recurenți care vor avea semnificațiile indicate în tabelul de mai jos:

Cont

O secțiune privată din Website care are asociate o adresă de e-mail și o parolă și care este folosită de un Utilizator Înregistrat pentru a plasa comenzi. Conține diverse informații despre Utilizatorul Înregistrat și activitatea sa pe Website, fie transmise de Utilizatorul Înregistrat (date personale), fie înregistrate automat de Website (Istoricul comenzilor, facturi etc.).

Client

Persoanele juridice care plasează o Comandă pe Website și, ulterior acceptării comenzii de către DANCO TRADE FACILITY, devin parte contractantă a acordului de vânzare la distanță care are ca obiect vânzarea și achiziționarea de produse DANCO TRADE FACILITY.

Vizitator

Persoanele juridice si reprezentatii acestora in caliatet de persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani care vizitează Website-ul cu scopul de a plasa Comenzi în viitor.

Newsletter

Buletin informativ cu scopuri comerciale și publicitare, transmis Utilizatorului Înregistrat, periodic și exclusiv în format electronic, cu condiția ca Utilizatorul Înregistrat să își fi dat acordul în acest sens; acest buletin informativ nu reprezintă o ofertă din partea DANCO TRADE FACILITY.

Comandă

Manifestarea materială a dorinței de a achiziționa produse DANCO TRADE FACILITY, cu respectarea prezentelor Clauze și condiții, utilizând mijloacele electronice puse la dispoziție pe Website.

Produse

Instrumentele și echipamentele de atelier, lubrifianții, produsele de mentenanță și curățare, echipamentele cu motor, marfa și toate celelalte articole descrise pe Website-ul nostru.

Utilizator

Orice persoană care accesează Website-ul utilizând codul de autentificare pus la dispoziția sa de DANCO TRADE FACILITY.

SECȚIUNEA A. DESPRE NOI

A.1. Informații despre Societate

Prezentul Website este deținut și gestionat de DANCO TRADE FACILITY SRL, persoană juridică din România, cu sediul social în Voluntari, Ilfov, Str. Emil Racoviță nr. 70 , înregistrată la Oficiul Comerțului cu numărul J23/837/2011, cod unic de identificare RO28258132.

A.2. Date de contact

Vă rugăm să trimiteți orice întrebări pe care le aveți către Serviciul Clienți, utilizând următoarele date de contact:
Adresă de corespondență: Voluntari, Ilfov, Str. Emil Racoviță nr. 70
Telefon: +40371400000
Adresă de e-mail: 
b2b@dancotrade.ro 

SECȚIUNEA B. CONDIȚIILE DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

Prezentele Condiții de utilizare a Website-ului („Condițiile Website-ului”) se aplică accesului dumneavoastră și oricărei utilizări a Website-ului b2b.dancotrade.ro, precum și oricărei comenzi pe care o plasați pe Website, indiferent de modul în care accesați Website-ul, sau de tehnologiile sau dispozitivele pe care le utilizați în vederea unei astfel de accesări.

Prin accesarea, navigarea, înregistrarea în cadrul și utilizarea Website-ului în orice mod disponibil, precum și prin plasarea unei comenzi pe Website, confirmați faptul că ați citit și înțeles Condițiile Website-ului și și că vă asumați integral obligațiile aferente care vă revin.

Prezentele Condiții ale Website-ului nu vor limita sau exclude răspunderea pe care nu o putem limita sau exclude conform legislației aplicabile.

B.1. Accesarea Website-ului
Website-ul este disponibil gratuit, oricui are acces la o conexiune la Internet.

Nu garantăm faptul că site-ul nostru, sau conținutul aferent, va fi întotdeauna disponibil și va funcționa fără întreruperi. Putem suspenda, retrage, întrerupe sau modifica site-ul, integral sau parțial, fără preaviz. Nu vom fi trași la răspundere în cazul în care site-ul nu este disponibil oricând sau pentru orice perioadă de timp, din orice motiv.

B.2. Drepturi asupra conținutului
Toate materialele și elementele electronice care fac parte din Conținutul acestui Website sunt protejate de drepturi de autor, înregistrări de mărci comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală și industrială. Toate aceste drepturi reprezintă proprietatea sau sunt acordate sub licență către DANCO TRADE FACILITY SRL, entitățile afiliate și furnizorii de asemenea conținut. Ne rezervăm toate aceste drepturi.

B.3. Modul în care utilizați Website-ul
Puteți utiliza acest Website numai în scopuri legale. 

Este interzisă utilizarea Website-ului sau a Conținutului aferent după cum urmează:

·       Într-un mod care încalcă legislația sau regulamentele naționale sau internaționale;

·       Într-un mod care aduce atingere, restricționează sau limitează dreptul oricărei alte persoane de a utiliza și a beneficia de acest Website;

·       În orice scop comercial;

·       Transmiterea, trimiterea sau încărcarea cu intenție a oricăror date sau materiale care conțin viruși, programe de tip troian, „worm”, „spyware”, „adware” sau orice alte programe sau coduri malware cu scopul de a influența negativ funcționarea componentelor software sau hardware ale oricărui calculator.

·       Transmiterea sau mijlocirea trimiterii oricărui material promoțional sau publicitar neautorizat și nesolicitat sau orice altă formă similară de solicitare (spam).

De asemenea, vă exprimați acordul după cum urmează:

·       să nu copiați, reproduceți, reproduceți sub formă de imagini, republicați, descărcați, tipăriți, postați, re-postați, emiteți, înregistrați, transmiteți, comunicați publicului, stabiliți referințe tip „link” sau „deep-link” către, sau să nu distribuiți sub nicio formă paginile web sau materialele de pe website sau codurile informatice sau elementele care constituie Website-ul, cu un alt scop în afară de uzul dumneavoastră personal, fără consimțământul nostru scris prealabil;

·       să nu denaturați sau distribuiți în niciun mod denaturări ale Conținutului Website-ului, inclusiv, fără limitare la eliminarea siglelor și mărcilor comerciale DANCO TRADE FACILITY;

·       să nu deteriorați, întrerupeți sau influențați securitatea niciunei părți a acestui Website, a Conținutului său sau a oricărei rețele conexe sau software conex;

·       Să nu efectuați Comenzi frauduloase pe Website.

Ne rezervăm dreptul de a bloca imediat accesul la Website al oricărui Utilizator și de a închide Contul oricărui Utilizator Înregistrat care încalcă aceste prevederi.

B.4. Acuratețea Conținutului
Ne vom strădui să punem la dispoziție un Conținut complet, actualizat și cu un nivel ridicat de acuratețe. Includerea oricăror Produse pe Website la un anumit moment nu sugerează sau garantează că respectivele produse vor fi disponibile oricând. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe, în orice moment, comercializarea oricărui Produs.

În măsura permisă de legislația aplicabilă, DANCO TRADE FACILITY renunță la toate garanțiile și declarațiile, implicite sau explicite, în ceea ce privește acuratețea Conținutului. 

În cazul în care apar erori legate de descrierea Produsului și/sau prețuri sau dacă lipsesc date relevante din aceste informații aferente Produsului, prezentate pe Website, DANCO TRADE FACILITY își rezervă dreptul de a corecta respectivele erori și, în cele din urmă, de a anula sau modifica anumite comenzi, în măsura în care legea permite acest lucru.

DANCO TRADE FACILITY își dorește să reflecte caracteristicile exacte ale Produselor în imaginile afișate pe Website. Cu toate acestea, DANCO TRADE FACILITY nu își asumă responsabilitatea pentru diferențele de culoare care pot apărea pe fondul diferențelor de setări ale ecranelor și a utilizării mai multor tipuri de ecrane.

B.5. Daune provocate calculatorului dumneavoastră sau altor dispozitive 
DANCO TRADE FACILITY depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că acest Website nu conține viruși și alte programe dăunătoare sau rău-intenționate. Cu toate acestea, vă recomandăm să vă luați toate măsurile de precauție pentru a vă asigura accesul în siguranță la Website și Conținutul său, având în vedere că noi nu putem garanta faptul că modul în care utilizați Website-ul nu va dăuna calculatorului dumneavoastră sau altor dispozitive. Cu excepția cazurilor impuse prin legislația aplicabilă, DANCO TRADE FACILITY nu va fi trasă la răspundere pentru pierderile sau daunele suferite de o persoană ca urmare a unor viruși sau programe dăunătoare sau rău-intenționate, accesat de pe sau prin intermediul Website-ului.

B.6. Link-uri către alte website-uri
Website-ul poate include link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de DANCO TRADE FACILITY. Asemenea link-uri sunt oferite numai în scopuri de informare a utilizatorului sau de partajare de informații și nu trebuie interpretate ca o promovare din partea noastră a website-urilor la care fac trimitere link-urile respective.

Nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul website-urilor pentru care există link-uri pe site-ul nostru. Nu vom răspunde pentru pierderile sau pagubele care pot apărea în urma utilizării acestor linkuri.

B.7. Link-uri către Website-ul nostru

Puteți afișa link-uri numai către pagina noastră principală, cu sau fără aprobare prealabilă, cu condiția să: 

·       faceți acest lucru în mod just și legal, pe un website pe care îl dețineți; 

·       nu prejudiciați sau să profitați de renumele DANCO TRADE FACILITY;

·       să nu sugerați nicio formă de asociere, aprobare sau promovare din partea noastră, atunci când nu este cazul;

·       să verificați conformitatea website-ului pe care afișați link-urile cu standardele stabilite în prezentele Clauze și Condiții.

Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de afișare a link-urilor („linking”) fără preaviz.

B.8. Rețele de socializare
Aceste Condiții ale Website-ului sunt valabile și pentru activitatea pe care o desfășurați pe orice website-uri sau pagini terțe conexe ale DANCO TRADE FACILITY, cum ar fi pagina noastră de Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube sau site de socializare. Toate comentariile, imaginile, videoclipurile și orice alt tip de material postat pe orice rețea de socializare terță trebuie să respecte Condițiile Website-ului și Condițiile de utilizare ale rețelelor de socializare respective, după caz.

SECȚIUNEA C. CLAUZELE ȘI CONDIȚIILE DE VÂNZARE

Aceste clauze și condiții de vânzare („Clauze și condiții de vânzare”) sunt valabile pentru orice Comandă plasată pe Website, indiferent de modul de accesare al Website-ului. 

Înainte de a plasa o Comandă, trebuie să citiți cu atenție prezentele Clauze și condiții de vânzare. Prin plasarea unei Comenzi prin intermediul Website-ului, confirmați faptul că ați citit, că ați înțeles și că vă obligați să respectați Clauzele și condițiile de vânzare în întregime. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Clauze și condiții de vânzare în totalitate, este recomandabil să nu comandați Produse prin intermediul Website-ului.

C.1. Părțile Acordului de Vânzare la distanță
Aceste Clauze și condiții de vânzare reglementează acordul privind vânzările la distanță dintre societatea DANCO TRADE FACILITY SRL („Vânzătorul”) și client („Clientul”), materializată prin intermediul Website-ului, în vederea achiziționării de produse DANCO TRADE FACILITY prin Website.

În vederea plasării unei comenzi pe Website, Clientul trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani și să reprezinte legal enitatea juridică în numele căreia efectuează comanda.

C.2. Înregistrarea unui Cont
În vederea plasării unei Comenzi, vă puteți deschide un Cont.

La înregistrare, vi se solicită câteva date personale. Vă rugăm să vă asigurați că toate aceste date personale sunt adevărate, corecte, actuale și complete în toate privințele. Vă puteți actualiza sau corecta datele oricând, accesând propriul Cont. Vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate și Protecție a Datelor pentru detalii suplimentare despre cum vor fi utilizate și stocate informațiile dumneavoastră personale.

Pentru detalii suplimentare despre cum vor fi utilizate și stocate informațiile dumneavoastră personale, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate și Protecție a Datelor.

C.3. Securitatea Contului
În momentul înregistrării unui Cont vi se va cere să creați o parolă, în vedere păstrării securității Contului respectiv. Este recomandabil ca parola pe care o creați să fie unică și păstrată în siguranță. Tot dumneavoastră sunteți răspunzător și pentru păstrarea confidențialității propriei parole și a activităților care au loc în Contul dumneavoastră. DANCO TRADE FACILITY nu va fi trasă la răspundere pentru pierderile sau daunele rezultate ca urmare a neîndeplinirii obligației dumneavoastră de a vă proteja parola sau Contul.

În cazul în care luați cunoștință de sau bănuiți o încălcare a normelor de securitate sau o utilizare neautorizată a parolei sau contului dumneavoastră, vă rugăm să înștiințați imediat DANCO TRADE FACILITY în acest sens.

C.4. Comenzi și plasarea Comenzilor
Toate Comenzile intră sub incidența regulilor privind acceptarea și disponibilitatea, iar obiectele din coșurile de cumpărături virtuale nu sunt rezervate și pot fi achiziționate de alți clienți.

Faptul că afișăm Produsele pe Website reprezintă o invitație, și nu o ofertă de vânzare a acelor Produse. Oferta se înaintează în momentul în care plasați Comanda pentru Produsele adăugate în coșul de cumpărături virtual. Cu toate acestea, acordul de vânzări la distanță nu se va încheia până când nu acceptăm oferta dumneavoastră (consultați sub-secțiunea C.5. în cele ce urmează).

Plasarea unei comenzi prin intermediul Website-ului necesită îndeplinirea următorilor pași:

·       Alegeți Produsele pe care intenționați să le cumpărați și adăugați-le în coșul de cumpărături virtual;

·       Verificați coșul dumneavoastră de cumpărături virtual și finalizați comanda; 

·       Verificați toate informațiile introduse și confirmați Comanda. Prin confirmarea Comenzii, acceptați pe deplin și fără rezerve versiunea Clauzelor și Condițiilor disponibilă pe Website, care se va aplica viitorului acord de vânzări la distanță.

Se ține cont de disponibilitate în ceea ce privește Produsele. În cazul în care nu vom putea furniza produsele, vă vom informa de îndată ce este posibil, iar Comanda dumneavoastră nu va fi acceptată. Dacă deja ați plătit Produsele, suma aferentă va fi returnată în funcție de metoda de plată utilizată. La finalizarea procesului, veți fi informat prin e-mail.

Toate Comenzile pe care le plasați pe acest Website vor trebui acceptate de către noi, conform secțiunii C.5 din cele ce urmează.

C.5. Acceptarea Comenzii și încheierea Acordului de vânzări la distanță
Cu excepția cazului în care vă informăm cu privire la faptul că nu acceptăm Comanda dumneavoastră sau în care dumneavoastră ați anulat respectiva Comandă, acceptarea Comenzii și încheierea acordului de vânzare la distanță între dumneavoastră și DANCO TRADE FACILITY va avea loc în momentul în care primiți un e-mail de confirmare a respectivei comenzi.

Înainte de expedierea Produselor, DANCO TRADE FACILITY are dreptul să refuze o Comandă, din orice motive, inclusiv din motive juridice sau de reglementare. 

Email-ul prin care se confirmă faptul că societatea DANCO TRADE FACILITY a acceptat Comanda dumneavoastră, trimis în momentul în care Comanda respectivă a fost procesată și este pregătită pentru expediere, va conține un rezumat al Produselor comandate, Prețul convenit și modalitățile de plată și de livrare alese.

Acordul de vânzare la distanță se încheie pe perioadă determinată. Respectivul acord va fi considerat încheiat în momentul în care atât DANCO TRADE FACILITY, cât și dumneavoastră vă veți fi achitat de obligațiile care vă revin conform clauzelor și cerințelor prezentelor Clauze și condiții de vânzare.

C.6. Livrarea, Primirea și Transferul Riscurilor și al Dreptului de proprietate
Livrarea se va face prin curier sau prin ridicare de la depozit.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că taxele și duratele de livrare variază, în funcție de tipul Produselor comandate și de adresa de livrare. De cele mai multe ori, livrările sunt efectuate la timp; cu toate acestea DANCO TRADE FACILITY nu poate garanta punctualitate. 

În momentul livrării trebuie să verificați starea coletului. În cazul în care pachetul prezintă deteriorări, vi se recomandă să nu acceptați livrarea.

Toate riscurile aferente Produselor pe care le comandați (inclusiv riscul de pierdere și/sau deteriorare a produselor) vă vor reveni în momentul în care dumneavoastră sau o terță parte indicată de dumneavoastră va intra efectiv în posesia Produsului la momentul livrării. Dreptul de proprietate asupra Produselor vi se va transfera numai în momentul efectuării plății integrale.

Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun caz de întârziere sau nerealizare a livrării, generat parțial sau integral de împrejurări pe care nu le putem controla.

C.7. Returnarea Produselor în general, Dreptul de retragere
Cu excepția produselor neconforme sau care prezintă defecte în sensul condițiilor menționate în secțiunea C.8. de mai jos, nu acceptăm produsele returnate de Client, iar dumneavoastră nu aveți dreptul de a vă retrage comanda sau achiziția, cu excepția situației în care am convenit astfel în avans și cu condiția ca inventarul de retur să fie trimis conform condițiilor aplicabile. În cazul în care retururile se expediază fără permisiune, toate costurile aferente transportului și depozitării vor fi suportate de către Client.

C.8. Returnarea Produselor neconforme
Aveți dreptul de a returna produsele neconforme sau care prezintă defecte. Aveți la dispoziție 2 (două) luni din momentul în care sesizați o neconformitate a produsului pentru a informa DANCO TRADE FACILITY în scris despre defectul sau neconformitatea respectivă și pentru a iniția returnarea produsului. Un asemenea defect sau neconformitate trebuie să devină vizibil(ă) în termen de 2 ani (doi) de la data livrării. În cazul produselor a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 (doi) ani, termenul de 2 (doi) ani se va reduce proporțional cu durata medie. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Certificatul de garanție care însoțește Produsele.

În cazul în care se justifică pretențiile dumneavoastră, DANCO TRADE FACILITY va rambursa valoarea Produsului precum și costurile directe ale returnării, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice începând cu data la care ne-ați înștiințat cu privire la neconformitate sau cu data la care ne-ați predat nouă sau unui mandatar produsul, în baza unui proces verbal de predare-primire.

C.9. Descrierile și Prețurile Produselor
Puteți găsi descrierea principalelor caracteristici ale Produselor pe paginile acestora, de pe Website. Am luat măsurile necesare pentru a încerca să asigurăm descrieri cât mai precise; cu toate acestea, este posibil ca Produsele să difere întrucâtva față de imaginile prezentate pe website.

Prețurile aferente Produselor de pe Website sunt afișate pe paginile acestora și includ TVA. Prețului final i se pot adăuga taxe de livrare și comisioane bancare, după caz. Prin urmare, Prețul final pe care îl plătiți va fi compus din: Prețul Produsului + Taxe de livrare (dacă este cazul) + Comisioane bancare (dacă este cazul).

Prețurile și Ofertele pot varia și pot fi disponibile pe durate limitate. Toate Prețurile și Ofertele depind de disponibilitate și pot fi retrase sau pot suferi modificări, la alegerea DANCO TRADE FACILITY. Prețurile de pe Website pot diferi față de prețurile din cataloage sau din alte surse.

Am luat măsurile rezonabile pentru a încerca să ne asigurăm că toate prețurile Produselor sunt afișate corect. Cu toate acestea, este posibil ca, în ciuda eforturilor noastre, prețurile unora dintre Produsele de pe Website să nu fie afișate corect. Prețurile afișate eronat nu vor deveni obligatorii pentru DANCO TRADE FACILITY.

În cazul în care DANCO TRADE FACILITY descoperă o eroare în ceea ce privește prețul Produselor pe care le-ați comandat, vă vom informa de îndată. DANCO TRADE FACILITY vă va acorda opțiunea de a reconfirma Comanda la prețul corect sau de a o anula.

C.10. Garanțiile Produsului
Garantăm conformitatea și calitatea Produselor vândute pe Website-ul nostru, conform descrierii aferente de pe Website și Certificatului de Garanție pus la dispoziție. 

Toate Produsele vin însoțite de:

·       O garanție comercială de 14 (paisprezece) - 30 (treizeci) de zile, reprezentând angajamentul DANCO TRADE FACILITY către dumneavoastră de a rambursa Prețul, repara sau înlocui Produsul, fără ca dumneavoastră să suportați taxe suplimentare, în cazul în care Produsul nu corespunde condițiilor menționate în Certificatul de garanție sau publicitatea aferentă;

·       O garanție de conformitate legală, de maximum 2 (doi) ani, ca protecție a clientului împotriva lipsei conformității, acordată prin lege și care prezintă obligația DANCO TRADE FACILITY de a repara sau înlocui Produsul pentru a-l aduce în conformitate sau de a vă rambursa Prețul, fără ca dumneavoastră să suportați taxe suplimentare. În cazul produselor a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 (doi) ani, termenul de 2 (doi) ani se va reduce proporțional cu durata medie.

C.11. Răspunderea
Societatea DANCO TRADE FACILITY se face răspunzătoare pentru repararea sau înlocuirea produselor care prezintă defecte acceptabile. Nu ne asumăm răspunderea în cazul în care o acțiune sau o lipsă de acțiune din partea dumneavoastră (sau a unei persoane care acționează în numele dumneavoastră) sau în cazul în care evenimente care sunt dincolo de controlul nostru rezonabil ne împiedică sau ne determină să întârziem respectarea obligațiilor care ne revin prin prezentele Clauze și condiții de vânzare.

Trebuie să respectați instrucțiunile/sugestiile noastre pentru păstrarea în siguranță a Produselor comandate (inclusiv orice instrucțiuni sau manuale de utilizare care însoțesc produsele). Nu acceptăm răspunderea pentru deteriorarea Produselor generată de faptul că dumneavoastră nu ați urmat respectivele instrucțiuni/sugestii.

SECȚIUNEA D. COMUNICAREA

Comunicările, inclusiv înștiințările, solicitările și reclamațiile, transmise între dumneavoastră și DANCO TRADE FACILITY se vor trimite în principal în format electronic, prin e-mail sau notificări postate pe Website. Prin accesarea Website-ului și plasarea de Comenzi, vă exprimați acordul cu privire la acest mijloc electronic de comunicare și luați act de faptul că toate acordurile, înștiințările, informările și alte comunicări pe care le primiți din partea DANCO TRADE FACILITY în format electronic îndeplinesc cerința legală ca respectivele comunicări să fie în scris și pe un suport durabil.

SECȚIUNEA E. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR 

Dacă doriți să depuneți o reclamație vă rugăm să ne trimiteți un e-mail în care să ne puneți la dispoziție detalii complete, printre care data achiziției și numărul de referință al comenzii, după caz, precum și numele complet, adresa și datele dumneavoastră de contact.

Vă vom transmite un/o răspuns/soluție oficial(ă), prin e-mail, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea reclamației.

SECȚIUNEA F. LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE 

Prezentele Clauze și condiții intră sub incidența și sunt interpretate conform normelor de drept din România. Litigiile sau divergențele care apar ca urmare a aplicării sau interpretării prezentelor Clauze și condiții, inclusiv a Clauzelor și condițiilor de vânzare, și care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de către instanțele românești de la București. 

SECȚIUNEA G. DIVERSE

Puteți cesiona sau subcontracta către o terță parte oricare dintre drepturile sau obligațiile care vă revin conform prezentelor Clauze și condiții numai în situația în care ne exprimăm acordul în scris.

Putem cesiona, transfera sau subcontracta către o terță parte oricare dintre drepturile sau obligațiile care ne revin conform prezentelor Clauze și condiții, la propria alegere, cu condiția ca această terță parte să asigure același nivel de garanție și răspundere față de dumneavoastră.

Nicio întârziere sau exercitare mai laxă din partea noastră a oricăror drepturi sau căi de atac conform prezentelor Clauze și condiții nu va constitui renunțarea noastră la respectivul drept sau respectiva cale de atac și nici nu va afecta capacitatea noastră de a exercita respectivul drept sau respectiva cale de atac ulterior. Pentru orice tip de renunțare este necesar acordul nostru în scris.

În situația în care o instanță competentă constată că oricare dintre prezentele Clauze și condiții este ilegală, nulă sau cu caracter non-executoriu, restul Clauzelor și condițiilor își păstrează pe deplin validitatea și efectul.